HIRDETMÉNYEK

Heves Vármegyei Kormányhivatal

Ingatlanárverési hirdetménye

A hirdetmény kattintással teljes egészében megtekinthető itt!

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogatók!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település polgármestereként, önkormányzatunk nevében üdvözölhetek minden a községünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket és községünk polgárait!

Született apciként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni – egy honlaphoz illő tömörséggel – mindazt, ami szeretett községünket leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. De ez így helyes. Mindannyiunk közös hite, lelkesedése, szorgalma, kitartása és az összefogás képessége teheti Apcot azzá, amilyennek szeretnénk látni.

Apc jelenének legnagyobb értéke, hogy képes a folyamatos megújulásra, a pozitív változásokra, és teszi ezt úgy, hogy közben tisztelettel őrzi múltja hagyományait, hiszen az elődöktől kapott szellemi örökség ad nekünk erőt ahhoz, hogy élhető községet hagyjunk majd utódainkra.

A honlap megújításával egyrészt az volt a célunk, hogy megkönnyítsük községünk polgárainak mindennapi ügyintézését, másrészt aki vendégként látogat a honlapra, segítséget kap abban, hogy jobban megismerje az itt élő emberek mindennapjait, a település történetét, gazdasági, kulturális, turisztikai életét, a földrajzi elhelyezkedésének köszönhető kedvező adottságokat. Mindazon értékeket, amelyekre mi apciak oly büszkék vagyunk.

Jó olvasgatást, eredményes és hasznos időtöltést kívánok minden kedves érdeklődőnek!

Juhász István

Apc Község polgármestere

KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET

Telefon: +36-70/3703-104

MENTŐK: 104

HIBABEJELENTŐ  

Émász Nyrt. (Közvilágítás)
Telefon: +36-20/978-5612 Menü: 6/1/1

Tigáz Zrt
Telefon: +36-80/300-300

Vízmű Zrt
Telefon: +36-37/341-717

Hulladékgazdálkodás
Telefon: +36 37/340-402

Konténer rendelés, szállítással kapcsolatos bejelentések, észrevételek: Telefon: +36 37/342-622

  VENDÉGLÁTÁS:

21-es Autóspihenő, étterem

Cím:3032 Apc, Gyár út 20

Mobil: 06 (20) 401 99 62

 

KÖZBIZTONSÁG   

Körzeti megbízottak

Dudás Armand – őrmester
Tel.: 06 70 / 3996 – 126

Rendőrkapitányság Hatvan
Telefon: 06 37 / 342–244
06 37 / 342–197

Polgárőrség vezetője: Nagy Zoltán
Polgárőri ügyelet: : 0630/703-4853

Ebrendész, gyepmester: 
Telefonszám: 06 37/385309
Mobil: 
E-mail.: apc@apc.hu

Kiemelt hírek   

A 2021. szeptember 1-e előtti hírek a Hírarchívumban találhatóak!

2024. április 12.

Felhívás

A Heves Vármegyei Kormányhivatal a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V.13.) ESzCsM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján, a gyermekvédelmi és
gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19/A. §-ában biztosított jogkörében eljárva

térítésköteles hivatásos gondnoki képzést

szervez.
A képzés helye:
Heves Vármegyei Kormányhivatal
3300 Eger, Kossuth L. u. 9. C épület I. emelet 212. számú előadóterem
A képzés időpontja: 2024. május 6. – 2024. május 8. és 2024. május 15.
A képzés díja: 40.000,- Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2024. április 25.
Képzés időtartama: 28 óra, amely az írásbeli vizsga 1 órás időtartamát is magában foglalja.

A képzés célja:
Felkészítés a cselekvőképességet részlegesen korlátozó és a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személyek
személyi és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához.
A képzésre jelentkezés feltétele: A képzésre olyan nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű magyar állampolgár jelentkezhet, aki legalább középfokú iskolai végezettséggel rendelkezik.
A képzésre írásban lehet jelentkezni a Heves Vármegyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályán személyesen vagy
postai úton benyújtott, jelen tájékoztató mellékleteként csatolt
formanyomtatványon.

Az írásbeli jelentkezéshez csatolni kell a középfokú végzettséget igazoló okirat másolatát.

A felhívás valamint a  jelentkezési lap innen tölthető le!

2024. március 7.

Tisztelt Ebtartó!

Ezúton értesítjük, hogy APCON az éves összevezetéses

Kötelező veszettség elleni eboltás:  2024.03.23.

Pótoltás:                2024.05.11.

Tűzoltószertár előtt         0900-1100 óráig

Az oltás díja: 6.000,- HUF, amely tartalmazza a kötelező féreghajtó tabletta árát is. Oltási könyv pótlása, új könyv kiállítása: 1000,- HUF
Microchip behelyezésének ára: 7000,- Ft

Dr. Madléna András
oltást végző állatorvos
+36-20/9730-843

Háznál való oltásra időpont egyeztetés telefonon naponta 15 órától:

Dr. Madléna András +36-20/973-0843
Dr. Madlénáné Tusor Krisztina +36-30/556-4404

Kiszállási díj: 2000 Ft/ udvar

2024. március 7.

K I V O N A T

  Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023 február 27-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

 APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

49/2024.(II.27.) Képviselő-testületi határozata

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Apc Községben székhellyel rendelkező és a cégbíróság által bejegyzett civil szervezetek támogatására kiírásra kerülő pályázat szövegezésével kapcsolatban tett előterjesztést, és a tárgyra vonatkozóan a pályázati kiírással kapcsolatban az alábbiak szerint határozza meg.

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Apc Községben székhellyel rendelkező és a cégbíróság által bejegyzett civil szervezetek támogatására, rendeletében rögzítetteknek megfelelően önkormányzati pályázatot ír ki 2024 március 31. beadási határnappal, az alábbiaknak megfelelő szövegezéssel.

Pályázati Kiírás – Apc Községben székhellyel rendelkező Civil Szervezetek támogatására

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apc Községben székhellyel rendelkező és a cégbíróság által bejegyzett civil szervezetek támogatására pályázatot ír ki.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2024. március 31. (vasárnap)

A benyújtandó mellékletek az alábbi linkeken keresztül tölthetők le!

Adatlap
Támogatási szerződés
Elszámolólap

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen döntésével meghatalmazza Juhász István polgármestert, a tárgyra vonatkozóan Apc Községi Önkormányzat teljes körű képviseletével.

Felelős:                Polgármester
Határidő:             Folyamatosan

Juhász István sk.  polgármester                                        Laskai István sk.  jegyző

Kivonat hiteles: 2024. 02. 27.

2024. február 2.

A jelentkezési lap innen tölthető le!

2024. január 30.

2023. október 16.

Tájékoztatás szociális tüzelő támogatásról

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (IX.28.) rendelete értelmében, szociális tüzelő támogatás Apc község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra vonatkozik, a következő feltételekkel:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátásában részesül,
 • gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • 70 év feletti egyedülálló személy, akinek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét,
 • tartós betegsége, fogyatékossága, rossz egészségi állapota miatt nem tud önmagáról megfelelően gondoskodni, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét,
 • rendkívüli élethelyzetére tekintettel a téli tüzelővásárlást saját erőből nem tudja megoldani, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét.

A tüzelő támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosult részre állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától!

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban kérhető, vagy letölthető a www.apc.hu honlapon.

 A kitöltött kérelemhez minden esetben csatolni kell a kérelmező:

 • személyigazolvány másolatát;
 • lakcímkártya másolatát;
 • adókártya másolatát;
 • TAJ kártya másolatát, valamint
 • a közös háztartásban élők mindennemű jövedelméről az igazolások másolatát!

 A kérelmeket 2023. november 17. 11:00 óráig a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani.

Rendelet és a kérelem innen tölthető le!

2023. október 9.

2023. október 5.

 

kérelem kattintással letölthető!

2023. augusztus 31.

Kedves Szülők!
Az elmúlt évekhez hasonlóan. ebben az évben is lehetőség van általános-, középiskolásoknak valamint felsőoktatásban 1. diplomájukat szerzőknek iskolakezdési támogatást igényelni az Önkormányzattól.
Feltételei:
 • kérelem benyújtása
 • iskolalátogatási igazolás, valamint
 • minimum 6 hónapja állandó lakcímmel kell rendelkezni községünkben (az igénylő szülőnek és a gyermeknek is)
Általános iskolások esetében ez 10.000 Ft; középiskolásoknak 15.000 Ft; főiskolásoknak, egyetemistáknak 20.000 Ft támogatást jelent.
 
Aki élni szeretne a lehetőséggel, a kérelmet, mellékletekkel együtt (iskolalátogatási igazolás, valamint az igénylő és gyermeke lakcímkártyájának másolata) szeptember 1. és október 31. között nyújthatja be a Polgármesteri Hivatalba.
Felhíjuk figyelmüket, hogy a kérelmeket, csak a kötelező mellékletekkel együtt áll módunkban elfogadni, hiánytalan állapotban!
A rendelet és a hozzá tartozó kérelem kattintással letölthető!

2023. június 19.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023. 06. 21. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés a következő 4 nap, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

 • A szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni.
 • A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani.
 • A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni.
 • A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vizet.

2023. június 12.

Értesítés

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Miskolci Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/477-2/2023 számú határozattal kiadott robbanóanyag felhasználási engedély 8. pontja alapján bejelentjük, hogy

az Apc II. – andezit bányaüzem területén

2023. június 15-én 08 – 16 óra között

kőzetjövesztő robbantást végzünk.

Toth Ferenc
robbantás vezető

2023. április 3.

2023. április 3.

2023. március 21

Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!

Az állatvédelmi törvény előírja, hogy a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat feladata az ebösszeírás elvégzése. Az ebösszeírás célja a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok ellátása, és a veszettség elleni járványvédelmi megelőzés. A törvény alapján az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Kérem a tisztelt ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek az Apc Község közigazgatási területén tartott ebek adatairól.

Az adatszolgáltatás teljesíthető papír alapon és elektronikus formában is. Minden egyes kutyáról (ebenként egy példányban) külön adatlapot kell kitölteni. (Az adatlap szükség szerint szabadon sokszorosítható.).

Papír alapon:
A bejelentésre szolgáló adatlap megtalálható a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál. A papír alapon az olvashatóan kitöltött, és az állattartó aláírásával ellátott adatlap az Apci Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben (H: 9.00–11.00; K: 13.00–15.00; Sz: 8.00-12.00; Cs: Nincs ügyfélfogadás; P: 8.00–10.00) személyesen vagy postai úton is (3032 Apc, Erzsébet tér 1.) benyújtható.

Elektronikus úton:

 • Az elektronikusan kitölthető űrlap a hivatali portálon keresztül érhető el ügyfélkapus bejelentkezést követően. (https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas) /ágazat: Általános vagy egyéb igazgatási ügyek, ügytípus: ebnyilvántartás/
 • A kitöltött űrlap azonnal beküldhető vagy mentést követően e-mailen az apc@apc.hu e-mail címre kell elküldeni.

Benyújtási határidő: 2023. május 31.

Ezúton is felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy 2020. január 1. napjától minden négyhónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip-pel) megjelölve tartható. Kérem, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni.

Az adatszolgáltatás a törvény értelmében kötelező!
Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, állatvédelmi bírsággal büntethető.

Köszönöm, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat!

Laskai István
jegyző

Adatvédelmi tájékoztató

Adatlap

2023. március 13.

Tisztelt Ebtartó!

Ezúton értesítjük, hogy APCON az éves összevezetéses

Kötelező veszettség elleni eboltás:  2023.03.25.

Pótoltás:                2023.04.23.

Tűzoltószertár előtt         0900-1100 óráig

Az oltás díja: 5.000,- HUF, amely tartalmazza a kötelező féreghajtó tabletta árát is. Oltási könyv pótlása, új könyv kiállítása: 1000,- HUF
Microchip behelyezésének ára: 6000,- Ft

Dr. Madléna András
oltást végző állatorvos
+36-20/9730-843

Háznál való oltásra időpont egyeztetés telefonon naponta 15 órától:

Dr. Madléna András 36-20/9730-843
Dr. Madlénáné Tusor Krisztina +36-30/5564404

Kiszállási díj: 2000 Ft/ udvar

2023. március 6.

K I V O N A T

  Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023 február 23-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

 APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2023.(II.23.) Képviselő-testületi határozata

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Apc Községben székhellyel rendelkező és a cégbíróság által bejegyzett civil szervezetek támogatására kiírásra kerülő pályázat szövegezésével kapcsolatban tett előterjesztést, és a tárgyra vonatkozóan a pályázati kiírással kapcsolatban az alábbiak szerint határozza meg.

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Apc Községben székhellyel rendelkező és a cégbíróság által bejegyzett civil szervezetek támogatására, rendeletében rögzítetteknek megfelelően önkormányzati pályázatot ír ki 2023 március 31. beadási határnappal, az alábbiaknak megfelelő szövegezéssel.

Pályázati Kiírás – Apc Községben székhellyel rendelkező Civil Szervezetek támogatására

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apc Községben székhellyel rendelkező és a cégbíróság által bejegyzett civil szervezetek támogatására pályázatot ír ki.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2023. március 31. (péntek)

A benyújtandó mellékletek az alábbi linkeken keresztül tölthetők le!

Adatlap
Támogatási szerződés
Elszámolólap

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen döntésével meghatalmazza Juhász István polgármestert, a tárgyra vonatkozóan Apc Községi Önkormányzat teljes körű képviseletével.

Felelős:                Polgármester
Határidő:             Folyamatosan

Juhász István sk.  polgármester                                        Laskai István sk.  jegyző

A kivonat hiteles: 2023. 02. 24.

2022. november 18.

2022. november 16.

2022. október 13.

2022. október 12.

Tájékoztatás szociális tüzelő támogatásról

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (IX.29.) rendelete értelmében, szociális tüzelő támogatás Apc község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra vonatkozik, a következő feltételekkel:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátásában részesül,
 • gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • 70 év feletti egyedülálló személy, akinek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét,
 • tartós betegsége, fogyatékossága, rossz egészségi állapota miatt nem tud önmagáról megfelelően gondoskodni, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét,
 • rendkívüli élethelyzetére tekintettel a téli tüzelővásárlást saját erőből nem tudja megoldani, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét.

A tüzelő támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosult részre állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától!

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban kérhető, vagy letölthető a www.apc.hu honlapon.

 A kitöltött kérelemhez minden esetben csatolni kell a kérelmező:

 • személyigazolvány másolatát;
 • lakcímkártya másolatát;
 • adókártya másolatát;
 • TAJ kártya másolatát, valamint
 • a közös háztartásban élők mindennemű jövedelméről az igazolások másolatát!

 A kérelmeket 

2022. október 17-től

2022. december 16. 11:00 óráig 

a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben lehet benyújtani.

Rendelet és a kérelem innen tölthető le!

2022. szeptember 27.

Felhíjuk figyelmüket, hogy a kérelmeket, csak a kötelező mellékletekkel együtt áll módunkban elfogadni, hiánytalan állapotban!
 
kérelem kattintással letölthető!

2022. szeptember 23.

2022. szeptember 14.

2022. augusztus 30.

Kedves Szülők!
Az elmúlt évekhez hasonlóan. ebben az évben is lehetőség van általános-, középiskolásoknak valamint felsőoktatásban 1. diplomájukat szerzőknek iskolakezdési támogatást igényelni az Önkormányzattól.
Feltételei:
 • kérelem benyújtása
 • iskolalátogatási igazolás, valamint
 • minimum 6 hónapja állandó lakcímmel kell rendelkezni községünkben (az igénylő szülőnek és a gyermeknek is)
Általános iskolások esetében ez 10.000 Ft; középiskolásoknak 15.000 Ft; főiskolásoknak, egyetemistáknak 20.000 Ft támogatást jelent.
 
Aki élni szeretne a lehetőséggel, a kérelmet, mellékletekkel együtt (iskolalátogatási igazolás, valamint az igénylő és gyermeke lakcímkártyájának másolata) szeptember 1. és október 31. között nyújthatja be a Polgármesteri Hivatalba.
Felhíjuk figyelmüket, hogy a kérelmeket, csak a kötelező mellékletekkel együtt áll módunkban elfogadni, hiánytalan állapotban!
A rendelet és a hozzá tartozó kérelem kattintással letölthető!

2022. augusztus 30.

2022. augusztus 12.

2022. március 31.

Apci Hírek 

2022/1. szám

2022. március 16.

 
Pályázati Kiírás – Apc Községben székhellyel rendelkező Civil Szervezetek támogatására
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apc Községben székhellyel rendelkező és a
cégbíróság által bejegyzett civil szervezetek támogatására pályázatot ír ki.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2022. március 31. (csütörtök)

A benyújtandó mellékletek az alábbi linken keresztül tölthetők le!

Adatlap
Támogatási szerződés
Elszámolólap

2022. február 16.

A kérelmeket
 2022. február 25. 11:00 óráig
 a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani.

Tájékoztatás szociális tüzelő támogatásról

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (X.28.) rendelete értelmében, szociális tüzelő támogatás Apc község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra vonatkozik, a következő feltételekkel:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátásában részesül,
 • gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • 70 év feletti egyedülálló személy, akinek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét,
 • tartós betegsége, fogyatékossága, rossz egészségi állapota miatt nem tud önmagáról megfelelően gondoskodni, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét,
 • rendkívüli élethelyzetére tekintettel a téli tüzelővásárlást saját erőből nem tudja megoldani, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét.

A tüzelő támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosult részre állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától!

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban kérhető, vagy letölthető a www. apc.hu honlapon.

 A kitöltött kérelemhez minden esetben csatolni kell a kérelmező:

 • személyigazolvány másolatát;
 • lakcímkártya másolatát;
 • adókártya másolatát;
 • TAJ kártya másolatát, valamint
 • a közös háztartásban élők mindennemű jövedelméről az igazolások másolatát!

Rendelet és a kérelem innen tölthető le!

2021. november 29.

2021. november 10.

2021. október 28.

Tájékoztatás szociális tüzelő támogatásról

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (X.28.) rendelete értelmében, szociális tüzelő támogatás Apc község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra vonatkozik, a következő feltételekkel:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátásában részesül,
 • gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • 70 év feletti egyedülálló személy, akinek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét,
 • tartós betegsége, fogyatékossága, rossz egészségi állapota miatt nem tud önmagáról megfelelően gondoskodni, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét,
 • rendkívüli élethelyzetére tekintettel a téli tüzelővásárlást saját erőből nem tudja megoldani, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét.

A tüzelő támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosult részre állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától!

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban kérhető, vagy letölthető a www. apc.hu honlapon.

 A kitöltött kérelemhez minden esetben csatolni kell a kérelmező:

 • személyigazolvány másolatát;
 • lakcímkártya másolatát;
 • adókártya másolatát;
 • TAJ kártya másolatát, valamint
 • a közös háztartásban élők mindennemű jövedelméről az igazolások másolatát!

 A kérelmeket 2021. december 20. 11:00 óráig a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani.

Rendelet és a kérelem innen tölthető le!

2021. október 12.

Felnőtt háziorvosi praxis betölthető Apc Községben!

Részletek az alábbi linken tekinthetők meg: https://mok.hu/hirek/allasajanlat/ingyenes-felnott-haziorvosi-praxis-apc-kozsegben

2021. október 6.

2021. szeptember 1.

Tanévkezdési támogatás

Kedves Szülők!
Ebben az évben is lehetőség van általános-, közép iskolásoknak valamint felsőoktatásban 1. diplomájukat szerzőknek iskolakezdési támogatást igényelni az Önkormányzattól.
Feltételei:
 • kérelem benyújtása
 • iskolalátogatási igazolás, valamint
 • minimum 6 hónapja állandó lakcímmel kell rendelkezni községünkben (az igénylő szülőnek és a gyermeknek is)
Általános iskolások esetében ez 10.000 Ft, középiskolásoknak 15.000 Ft, egyetemistáknak 20.000 Ft támogatást jelent.
Aki élni szeretne a lehetőséggel, a kérelmet, mellékletekkel együtt (iskolalátogatási igazolás, valamint az igénylő és gyermeke lakcímkártyájának másolata) szeptember 1. és október 31. között nyújthatja be a Polgármesteri Hivatalba.
Rendelet és az adatlap innen tölthető le.

 

booked.net
Ma János, Pál napja van.

   

Intézze ügyeit elektronikusan!

2018. január 1-t követően Önkormányzatunknál is lehetőség nyílt  elektronikus ügyintézésre, az Önkormányzati Hivatali Portálon található űrlapok segítségével.

Az alábbiakban feltöltött dokumentumok segítséget nyújtanak az űrlapok kitöltésében, illetve tájékoztatást adnak az elektronikusan kezdeményezhető ügyek fajtáiról.

Magyar Falu program
Uniós pályázatok

Hulladékszállítás 2024. év

Eseménynaptár
Községi Térfigyelő Kamerák

Fénykép megnyitása