HIRDETMÉNYEK

 

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogatók!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település polgármestereként, önkormányzatunk nevében üdvözölhetek minden a községünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket és községünk polgárait!

Született apciként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni – egy honlaphoz illő tömörséggel – mindazt, ami szeretett községünket leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. De ez így helyes. Mindannyiunk közös hite, lelkesedése, szorgalma, kitartása és az összefogás képessége teheti Apcot azzá, amilyennek szeretnénk látni.

Apc jelenének legnagyobb értéke, hogy képes a folyamatos megújulásra, a pozitív változásokra, és teszi ezt úgy, hogy közben tisztelettel őrzi múltja hagyományait, hiszen az elődöktől kapott szellemi örökség ad nekünk erőt ahhoz, hogy élhető községet hagyjunk majd utódainkra.

A honlap megújításával egyrészt az volt a célunk, hogy megkönnyítsük községünk polgárainak mindennapi ügyintézését, másrészt aki vendégként látogat a honlapra, segítséget kap abban, hogy jobban megismerje az itt élő emberek mindennapjait, a település történetét, gazdasági, kulturális, turisztikai életét, a földrajzi elhelyezkedésének köszönhető kedvező adottságokat. Mindazon értékeket, amelyekre mi apciak oly büszkék vagyunk.

Jó olvasgatást, eredményes és hasznos időtöltést kívánok minden kedves érdeklődőnek!

Juhász István

Apc Község polgármestere

KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET

Telefon: +36-70/3703-104

MENTŐK: 104

HIBABEJELENTŐ  

Émász Nyrt. (Közvilágítás)
Telefon: +36-20/978-5612 Menü: 6/1/1

Tigáz Zrt
Telefon: +36-80/300-300

Vízmű Zrt
Telefon: +36-37/341-717

Hulladékgazdálkodás
Telefon: +36 37/340-402

Konténer rendelés, szállítással kapcsolatos bejelentések, észrevételek: Telefon: +36 37/342-622

  VENDÉGLÁTÁS:

21-es Autóspihenő, étterem

Cím:3032 Apc, Gyár út 20

Mobil: 06 (20) 401 99 62

 

KÖZBIZTONSÁG   

Körzeti megbízottak

Dudás Armand – őrmester
Tel.: 06 70 / 3996 – 126

Rendőrkapitányság Hatvan
Telefon: 06 37 / 342–244
06 37 / 342–197

Polgárőrség vezetője: Nagy Zoltán
Polgárőri ügyelet: : 0630/703-4853

Ebrendész, gyepmester: 
Telefonszám: 06 37/385309
Mobil: 
E-mail.: apc@apc.hu

Kiemelt hírek   

A 2020. december 31-e előtti hírek a Hírarchívumban találhatóak!

2021. november 29.

2021. november 10.

2021. október 28.

Tájékoztatás szociális tüzelő támogatásról

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (X.28.) rendelete értelmében, szociális tüzelő támogatás Apc község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra vonatkozik, a következő feltételekkel:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátásában részesül,
 • gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • 70 év feletti egyedülálló személy, akinek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét,
 • tartós betegsége, fogyatékossága, rossz egészségi állapota miatt nem tud önmagáról megfelelően gondoskodni, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét,
 • rendkívüli élethelyzetére tekintettel a téli tüzelővásárlást saját erőből nem tudja megoldani, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét.

A tüzelő támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosult részre állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától!

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban kérhető, vagy letölthető a www. apc.hu honlapon.

 A kitöltött kérelemhez minden esetben csatolni kell a kérelmező:

 • személyigazolvány másolatát;
 • lakcímkártya másolatát;
 • adókártya másolatát;
 • TAJ kártya másolatát, valamint
 • a közös háztartásban élők mindennemű jövedelméről az igazolások másolatát!

 A kérelmeket 2021. december 20. 11:00 óráig a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani.

Rendelet és a kérelem innen tölthető le!

2021. október 12.

Felnőtt háziorvosi praxis betölthető Apc Községben!

Részletek az alábbi linken tekinthetők meg: https://mok.hu/hirek/allasajanlat/ingyenes-felnott-haziorvosi-praxis-apc-kozsegben

2021. október 6.

2021. szeptember 1.

Tanévkezdési támogatás

Kedves Szülők!
Ebben az évben is lehetőség van általános-, közép iskolásoknak valamint felsőoktatásban 1. diplomájukat szerzőknek iskolakezdési támogatást igényelni az Önkormányzattól.
Feltételei:
 • kérelem benyújtása
 • iskolalátogatási igazolás, valamint
 • minimum 6 hónapja állandó lakcímmel kell rendelkezni községünkben (az igénylő szülőnek és a gyermeknek is)
Általános iskolások esetében ez 10.000 Ft, középiskolásoknak 15.000 Ft, egyetemistáknak 20.000 Ft támogatást jelent.
Aki élni szeretne a lehetőséggel, a kérelmet, mellékletekkel együtt (iskolalátogatási igazolás, valamint az igénylő és gyermeke lakcímkártyájának másolata) szeptember 1. és október 31. között nyújthatja be a Polgármesteri Hivatalba.
Rendelet és az adatlap innen tölthető le.

 

2021. június 18.

2021. május 14.

Rendőrség tájékoztatása járőr képzés lehetőségéről

A részletes tájékoztató és jelentkezési lap letölthető itt!

2021. április 26.

2021. április 16.

2021. április 13.

2021. április 13.

A fenti rendeletmódosítás értelmében a Piacon bármilyen termék árusítható, a maszkviselési és távolságtartási  kötelezettség betartása mellett.

2021. március 30.

Tájékoztatás

A Coop Lőrinci Kereskedelmi Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy
a Húsvéti ünnepek miatt
a 12. sz Coop ABC
2021.04.03-án szombaton
6-19 óráig tart nyitva.

2021. március 22.

Pályázat Civil Szervezetek támogatására

Apc Községi Önkormányzat a településen székhellyel rendelkező és a cégbíróság által bejegyzett civil szervezetek támogatására pályázatot ír ki.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2021. március 31. (szerda)

A pályázathoz kapcsolódó rendelet, illetve a kötelező mellékletek itt tölthetők le!

2021. március 18.

2021. március 11.

2021. március 6.

2021. február 26.

2021. február 24.

2021. február 19.

2021. február 18.

2021. február 12.

Tisztelt Gépjármű Tulajdonosok, Üzembentartók!

 Az elmúlt napokban sok kérdés érkezett gépjármű adó befizetésével kapcsolatban, ezért az alábbi tájékoztatást adom:

Mint arról már korábban tájékoztattam Önöket, a 2020. november 20-án megjelent 2020/261. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre került az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. CXVIII. törvény, mely rendelkezik a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról.

A legfontosabb változás a módosítás értelmében, hogy: 2021. január 1-jét követően a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az Állami Adó- és Vámhatóság (NAV) látja el.

Ez azt jelenti, hogy a NAV küld értesítőt a 2021. évre megállapított gépjármű adóról, melyet az általa megadott számlaszámra kell teljesíteni, a megadott határidő betartásával.

Azonban az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Kormány rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően az önkormányzati adóhatóság is eleget tesz értesítés küldési kötelezettségének:

„b) az önkormányzati adóhatóság ezer forintot meghaladó összegű tartozás vagy túlfizetés esetén szeptember 10-ig az adózó adószámlájának adónemenkénti egyenlegéről, valamint annak részletezéséről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról az adózó részére értesítést ad ki. 

Az önkormányzattól kapott értesítő – amennyiben az tartalmazza a gépjármű adóból származó tételt – a fennálló, 2021. január 1-jét megelőző években felhalmozott, túlfizetésről vagy tartozásról kerül kiküldésre.

Tartozást továbbra is az értesítőhöz mellékelt sárga postai csekken, vagy átutalás útján lehet kiegyenlíteni.

Túlfizetést, csak abban esetben áll módunkban visszafizetni, amennyiben kérelem érkezik annak visszatérítése iránt és más adószámlán nem áll fenn tartozás.

Önkormányzati gépjárműadó számlaszáma: 
10403538-00031942-00000001

Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a NAV által megállapított 2021. adóévre vonatkozó gépjárműadó kerül befizetésre az Önkormányzat adószámlájára, annak visszatérítéséről is írásban kell rendelkezni!

 Az Önkormányzat gépjárműadó számlájáról, a NAV gépjárműadó befizetési számlájára történő tovább utalás, még írásbeli kérelemre sem lehetséges!

 Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

Apc Község Adóhatósága 1

2021. február 5.

Ezúton tájékoztatjuk, és egyben értesítjük Önöket, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművel kötött együttműködési megállapodás alapján 2021. január 1-től a Nyugati főcsatorna használatához szükséges Gátfelhajtási engedélyek (Gátközlekedési engedélyek) kizárólagosan az alábbiak szerint vásárolhatók meg (bankkártyás fizetéssel, On-Line vásárlással, Applikáción keresztül):

A szükséges Gátfelhajtási engedély jelenleg az elektronikus jegyvásárlási platformon keresztül vásárolható meg, hamarosan elérhetővé válik a jegy fizikai megvásárlásának lehetősége. Az értékesítési partnereink listájáról hamarosan értesítjük Önöket! A bevezetésre kerülő új rendszer első komponense a Nyugati főcsatorna, amelyen a közlekedéshez kiadott, névre és adott járműre szóló engedély vagy vendégkártya szükséges.

A gátközlekedési, gátfelhajtási engedély megvásárlásának On-Line felülete a: http://gatfelhajtasiengedely.hu/  weboldalon érhető el. Amennyiben az Engedély kérő még nem vásárolt a gatfelhajtasiengedely.hu weboldalon, akkor a vásárlási folyamat megkezdésének érdekében először regisztrálnia szükséges magát! A sikeres regisztrációt követően tud bejelentkezni a felületre, és megvásárolni a kiválasztott Gátfelhajtási engedély típust. A Gátfelhajtási engedély megvásárlását, és elektronikus úton történő kifizetését követően a Számla automatikusan kiállításra kerül az Engedély megvásárlójának részére, melyet emailben küld meg a rendszer.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Nyugati főcsatorna töltése kiemelt, és folyamatos ellenőrzés alatt áll, mely ellenőrzések során az illetékes szervek, hatóságok, és feljogosított személyek ellenőrzik a szükséges Gátfelhajtási engedély meglétét, és annak érvényességét.

Kérjük, kímélje meg Magát az ezzel járó kellemetlenségektől, birságtól, eltiltástól!

Az okos telefonokra letölthető applikáció hamarosan elérhető lesz Android és iOS eszközön egyaránt.

Amennyiben 3.5 tonna összsúlytól nagyobb járművel, vagy mezőgazdasági területművelés céljából szeretne a töltésen közlekedni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal!

Ha a rendszer használatával kapcsolatosan bármilyen kérdése merülne fel, vagy problémába ütközne, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal, az ugyfelszolgalat@gatfelhajtasiengedely.hu email címen, vagy a +36 (70) 427-7405-ös telefonszámon.

booked.net
Ma Fábián, Sebestyén napja van.

   

Intézze ügyeit elektronikusan!

2018. január 1-t követően Önkormányzatunknál is lehetőség nyílt  elektronikus ügyintézésre, az Önkormányzati Hivatali Portálon található űrlapok segítségével.

Az alábbiakban feltöltött dokumentumok segítséget nyújtanak az űrlapok kitöltésében, illetve tájékoztatást adnak az elektronikusan kezdeményezhető ügyek fajtáiról.

Magyar Falu program
Uniós pályázatok
Eseménynaptár