HIRDETMÉNYEK

 

A CSABAcast Kft. környezethasználati engedélyének felülvizsgálati eljárásában az eljárással kapcsolatos kérelem és dokumentáció mellékelteivel együtt az alábbi linken tekinthető meg:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok

 

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogatók!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település polgármestereként, önkormányzatunk nevében üdvözölhetek minden a községünk iránt érdeklődő, az ide utazó, vagy ide utazni szándékozó kedves vendégeinket és községünk polgárait!

Született apciként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni – egy honlaphoz illő tömörséggel – mindazt, ami szeretett községünket leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. De ez így helyes. Mindannyiunk közös hite, lelkesedése, szorgalma, kitartása és az összefogás képessége teheti Apcot azzá, amilyennek szeretnénk látni.

Apc jelenének legnagyobb értéke, hogy képes a folyamatos megújulásra, a pozitív változásokra, és teszi ezt úgy, hogy közben tisztelettel őrzi múltja hagyományait, hiszen az elődöktől kapott szellemi örökség ad nekünk erőt ahhoz, hogy élhető községet hagyjunk majd utódainkra.

A honlap megújításával egyrészt az volt a célunk, hogy megkönnyítsük községünk polgárainak mindennapi ügyintézését, másrészt aki vendégként látogat a honlapra, segítséget kap abban, hogy jobban megismerje az itt élő emberek mindennapjait, a település történetét, gazdasági, kulturális, turisztikai életét, a földrajzi elhelyezkedésének köszönhető kedvező adottságokat. Mindazon értékeket, amelyekre mi apciak oly büszkék vagyunk.

Jó olvasgatást, eredményes és hasznos időtöltést kívánok minden kedves érdeklődőnek!

Juhász István

Apc Község polgármestere

KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET

Telefon: +36-70/3703-104

MENTŐK: 104

HIBABEJELENTŐ  

Émász Nyrt. (Közvilágítás)
Telefon: +36-20/978-5612 Menü: 6/1/1

Tigáz Zrt
Telefon: +36-80/300-300

Vízmű Zrt
Telefon: +36-37/341-717

Hulladékgazdálkodás
Telefon: +36 37/340-402

Konténer rendelés, szállítással kapcsolatos bejelentések, észrevételek: Telefon: +36 37/342-622

  VENDÉGLÁTÁS:

21-es Autóspihenő, étterem

Cím:3032 Apc, Gyár út 20

Mobil: 06 (20) 401 99 62

 

KÖZBIZTONSÁG   

Körzeti megbízottak

Dudás Armand – őrmester
Tel.: 06 70 / 3996 – 126

Rendőrkapitányság Hatvan
Telefon: 06 37 / 342–244
06 37 / 342–197

Polgárőrség vezetője: Nagy Zoltán
Polgárőri ügyelet: : 0630/703-4853

Ebrendész, gyepmester: 
Telefonszám: 06 37/385309
Mobil: 
E-mail.: apc@apc.hu

Kiemelt hírek   

A 2021. szeptember 1-e előtti hírek a Hírarchívumban találhatóak!

2022. november 18.

2022. november 16.

2022. október 13.

2022. október 12.

Tájékoztatás szociális tüzelő támogatásról

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (IX.29.) rendelete értelmében, szociális tüzelő támogatás Apc község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra vonatkozik, a következő feltételekkel:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátásában részesül,
 • gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • 70 év feletti egyedülálló személy, akinek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét,
 • tartós betegsége, fogyatékossága, rossz egészségi állapota miatt nem tud önmagáról megfelelően gondoskodni, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét,
 • rendkívüli élethelyzetére tekintettel a téli tüzelővásárlást saját erőből nem tudja megoldani, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét.

A tüzelő támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosult részre állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától!

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban kérhető, vagy letölthető a www.apc.hu honlapon.

 A kitöltött kérelemhez minden esetben csatolni kell a kérelmező:

 • személyigazolvány másolatát;
 • lakcímkártya másolatát;
 • adókártya másolatát;
 • TAJ kártya másolatát, valamint
 • a közös háztartásban élők mindennemű jövedelméről az igazolások másolatát!

 A kérelmeket 

2022. október 17-től

2022. december 16. 11:00 óráig 

a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben lehet benyújtani.

Rendelet és a kérelem innen tölthető le!

2022. szeptember 27.

Felhíjuk figyelmüket, hogy a kérelmeket, csak a kötelező mellékletekkel együtt áll módunkban elfogadni, hiánytalan állapotban!
 
kérelem kattintással letölthető!

 

2022. szeptember 23.

2022. szeptember 14.

2022. augusztus 30.

Kedves Szülők!
Az elmúlt évekhez hasonlóan. ebben az évben is lehetőség van általános-, középiskolásoknak valamint felsőoktatásban 1. diplomájukat szerzőknek iskolakezdési támogatást igényelni az Önkormányzattól.
Feltételei:
 • kérelem benyújtása
 • iskolalátogatási igazolás, valamint
 • minimum 6 hónapja állandó lakcímmel kell rendelkezni községünkben (az igénylő szülőnek és a gyermeknek is)
Általános iskolások esetében ez 10.000 Ft; középiskolásoknak 15.000 Ft; főiskolásoknak, egyetemistáknak 20.000 Ft támogatást jelent.
 
Aki élni szeretne a lehetőséggel, a kérelmet, mellékletekkel együtt (iskolalátogatási igazolás, valamint az igénylő és gyermeke lakcímkártyájának másolata) szeptember 1. és október 31. között nyújthatja be a Polgármesteri Hivatalba.
Felhíjuk figyelmüket, hogy a kérelmeket, csak a kötelező mellékletekkel együtt áll módunkban elfogadni, hiánytalan állapotban!
A rendelet és a hozzá tartozó kérelem kattintással letölthető!

2022. augusztus 30.

2022. augusztus 12.

2022. március 31.

Apci Hírek 

2022/1. szám

2022. március 16.

 
Pályázati Kiírás – Apc Községben székhellyel rendelkező Civil Szervezetek támogatására
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apc Községben székhellyel rendelkező és a
cégbíróság által bejegyzett civil szervezetek támogatására pályázatot ír ki.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2022. március 31. (csütörtök)

A benyújtandó mellékletek az alábbi linken keresztül tölthetők le!

Adatlap
Támogatási szerződés
Elszámolólap

2022. február 16.

A kérelmeket
 2022. február 25. 11:00 óráig
 a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani.

Tájékoztatás szociális tüzelő támogatásról

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (X.28.) rendelete értelmében, szociális tüzelő támogatás Apc község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra vonatkozik, a következő feltételekkel:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátásában részesül,
 • gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • 70 év feletti egyedülálló személy, akinek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét,
 • tartós betegsége, fogyatékossága, rossz egészségi állapota miatt nem tud önmagáról megfelelően gondoskodni, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét,
 • rendkívüli élethelyzetére tekintettel a téli tüzelővásárlást saját erőből nem tudja megoldani, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét.

A tüzelő támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosult részre állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától!

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban kérhető, vagy letölthető a www. apc.hu honlapon.

 A kitöltött kérelemhez minden esetben csatolni kell a kérelmező:

 • személyigazolvány másolatát;
 • lakcímkártya másolatát;
 • adókártya másolatát;
 • TAJ kártya másolatát, valamint
 • a közös háztartásban élők mindennemű jövedelméről az igazolások másolatát!

Rendelet és a kérelem innen tölthető le!

2021. november 29.

2021. november 10.

2021. október 28.

Tájékoztatás szociális tüzelő támogatásról

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (X.28.) rendelete értelmében, szociális tüzelő támogatás Apc község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra vonatkozik, a következő feltételekkel:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátásában részesül,
 • gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • 70 év feletti egyedülálló személy, akinek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét,
 • tartós betegsége, fogyatékossága, rossz egészségi állapota miatt nem tud önmagáról megfelelően gondoskodni, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét,
 • rendkívüli élethelyzetére tekintettel a téli tüzelővásárlást saját erőből nem tudja megoldani, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének három és félszeresét.

A tüzelő támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosult részre állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától!

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban kérhető, vagy letölthető a www. apc.hu honlapon.

 A kitöltött kérelemhez minden esetben csatolni kell a kérelmező:

 • személyigazolvány másolatát;
 • lakcímkártya másolatát;
 • adókártya másolatát;
 • TAJ kártya másolatát, valamint
 • a közös háztartásban élők mindennemű jövedelméről az igazolások másolatát!

 A kérelmeket 2021. december 20. 11:00 óráig a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani.

Rendelet és a kérelem innen tölthető le!

2021. október 12.

Felnőtt háziorvosi praxis betölthető Apc Községben!

Részletek az alábbi linken tekinthetők meg: https://mok.hu/hirek/allasajanlat/ingyenes-felnott-haziorvosi-praxis-apc-kozsegben

2021. október 6.

2021. szeptember 1.

Tanévkezdési támogatás

Kedves Szülők!
Ebben az évben is lehetőség van általános-, közép iskolásoknak valamint felsőoktatásban 1. diplomájukat szerzőknek iskolakezdési támogatást igényelni az Önkormányzattól.
Feltételei:
 • kérelem benyújtása
 • iskolalátogatási igazolás, valamint
 • minimum 6 hónapja állandó lakcímmel kell rendelkezni községünkben (az igénylő szülőnek és a gyermeknek is)
Általános iskolások esetében ez 10.000 Ft, középiskolásoknak 15.000 Ft, egyetemistáknak 20.000 Ft támogatást jelent.
Aki élni szeretne a lehetőséggel, a kérelmet, mellékletekkel együtt (iskolalátogatási igazolás, valamint az igénylő és gyermeke lakcímkártyájának másolata) szeptember 1. és október 31. között nyújthatja be a Polgármesteri Hivatalba.
Rendelet és az adatlap innen tölthető le.

 

booked.net
Ma Jenő napja van.

   

Intézze ügyeit elektronikusan!

2018. január 1-t követően Önkormányzatunknál is lehetőség nyílt  elektronikus ügyintézésre, az Önkormányzati Hivatali Portálon található űrlapok segítségével.

Az alábbiakban feltöltött dokumentumok segítséget nyújtanak az űrlapok kitöltésében, illetve tájékoztatást adnak az elektronikusan kezdeményezhető ügyek fajtáiról.

Magyar Falu program
Uniós pályázatok
Eseménynaptár
Községi Térfigyelő Kamerák